onze visie

De Participatiesamenleving is een samenleving waarin iedereen mee mag doen naar eigen vermogen en eigen kracht. Dat vraagt ook in Oeffelt het creëren van een omgeving waarin mensen zelf de regie nemen en de basisstructuur aanleggen die nodig is om te herstellen en te participeren. We nemen afscheid van de werkwijze dat de zorg alles organiseert. Dat vraagt verschillende formele en informele organisaties, bij voorkeur samengesteld uit de burgers van Oeffelt zelf. 

Mensen moeten en mogen meer omzien naar elkaar. Het is wezenlijk contacten te hebben en te onderhouden waar je op kunt terugvallen als het even niet zo goed met je gaat. Ook mogen en moeten inwoners zelf hulp willen aanbieden. Kwetsbare burgers die hun eigen talenten en kwaliteiten inzetten in plaats van de zorg- en welzijnsprofessional die alles regelt. Het motto van de professional wordt: niet zorgen voor, maar zorgen dat. 

In Oeffelt starten wij een sociaal maatschappelijk experiment.  Wij streven naar inclusiviteit, het samenbrengen en samenhouden van de gezonden en kwetsbaren en dat ongeacht de aard van hun beperking. Voor hen realiseren wij ook een woon/zorg voorziening die door de ruime differentiatie van de bewoners niet bestaat uit gesegmenteerde groepen als dementerenden of louter lichamelijk beperkten, maar een afspiegeling is van de gewone samenleving. Vanuit de bestaande zorginstellingen lijkt dit een stap te ver. Wij huldigen de slogan van professor Jan Rotmans, de grondlegger van De Kanteling: “Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langskwam die dat niet wist”. 

Wij gaan het proberen. Beperkt zelfstandig kunnen wonen en geworteld zijn in het Oeffeltse is het basiscriterium voor de toewijzing aan de toekomstige bewoners. Niet de problematiek is gemeenschappelijk, maar het Oeffeltenaar zijn of worden. Zo beschermt en verzorgt de plaatselijke gemeenschap haar eigen mensen in het besef dat de een sterk is en de ander zwak en dat dit elk moment kan veranderen. Het vieren van de kwetsbaarheid brengt onze samenleving tot leven. Breekbaarheid is de bron van vitaliteit. Het maakt niet uit of iemand wel of geen beperking heeft. De samenleving is er voor iedereen.

Daartoe wordt de plaatselijke netwerkorganisatie Zorgcoöperatie De Haven opgericht.

Ouderen en mensen met een beperking zijn gebaat bij zorgmogelijkheden in de omgeving waar zij wonen en leven. 

Zorgcoöperatie De Haven streeft het behoud van de voorzieningen in Oeffelt na en organiseert aanvullende voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking, maar ook voor de jongeren zoals werkende ouders en kinderen. Het aanbod van de zorgcoöperatie moet leiden tot minder noodgedwongen vertrek van zorgbehoevende mensen uit Oeffelt en een intensiever samenleven van jong en oud. 

Zorgcoöperatie De Haven vergroot de onderlinge solidariteit van Oeffelt door gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat waarvan alle inwoners kunnen profiteren.