Zorgcoöperatie De Haven beoogt haar doelstellingen op vrijwillige basis te bereiken hetgeen betekent dat noch bestuur noch deelnemende vrijwilligers enige vorm van beloning of vergoeding ontvangen. Gemaakte onkosten worden vergoed.