De Haven, het gebouw

Vanuit de Oeffeltse samenleving klonken regelmatig geluiden dat het zonde zou zijn wanneer De Haven als gemeenschapsvoorziening uit het dorp zou verdwijnen. Voorheen fungeerde het multifunctionele gebouw als regionaal centrum voor dagbesteding voor verstandelijk beperkten.

De Stichting Wonen Oeffelt (SWO) vatte het plan op het pand te verbouwen tot een plek voor kleinschalig wonen met zorg en dagbesteding, in eerste instantie voor licht dementerenden en mensen met een lichamelijke beperking.

Wat willen we?

Wij willen een woonplek creëren voor mensen die niet langer alleen thuis willen of kunnen wonen. Een plaats waar je graag wilt wonen, waar je voor kiest. Een veilige haven waar je je gelukkig voelt, waar je je thuis voelt. Een plaats waar je graag wilt zijn. Waar respect voor elkaars bijzonderheden bovenaan staat, waar ruimte is voor privacy, maar ook ruimte om met en voor elkaar te zorgen. Een plek waar je kunt leren om andere krachten aan te spreken, elkaar kunt versterken. Waar één en één drie wordt. Een gebouw met een open deur naar buiten, een open relatie met de omgeving. Altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe verbindingen, nieuwe activiteiten.

 

Een pand ingebed in de Oeffeltse gemeenschap. Een ontmoetingscentrum / inloopcentrum voor (kwetsbare) inwoners én hun mantelzorgers. Iedereen is deelnemer, iedereen is gelijk en iedereen is welkom. De wederkerigheid van het participeren is de kern van In de Haven: meewerken = meedoen = meeprofiteren. Iedereen die binnenloopt is deelnemer, of men nu oudere, mantelzorger, vrijwilliger of professional is. Hierdoor wordt een gelijkwaardigheid gecreëerd, die ervoor zorgt dat men zich thuis kan voelen en zichzelf kan zijn. De ondersteuning richt zich op zowel de zorgbehoevende als de mantelzorger. Een mantelzorger kan soms het (schuld)gevoel hebben zijn/haar zorgbehoevende partner achter te laten in de woon/dagopvang. In de Haven krijg je tijd voor jezelf én kan je samen een leuke dag hebben.

Er wordt uitgegaan van de talenten van iedere deelnemer, niet van de beperkingen. Door talenten aan te spreken ontstaan gesprekken, activiteiten en betekenis voor elkaar.

In de Haven wordt georganiseerd buiten de kaders van de reguliere zorgaanbieder, in een genormaliseerde omgeving op een laagdrempelige locatie. Begeleiding wordt geboden door de deelnemers zelf. Een coördinator kan faciliterend zijn indien (professionele) ondersteuning nodig is.

Wonen

We willen in het pand elf wooneenheden realiseren. Eenheden die verschillend in grootte kunnen zijn. We kijken daarbij ook naar de mogelijkheid om echtparen te huisvesten. Elke woning bestaat uit een zit/slaapkamer, een badkamer en een pantry. Er is een ruime gemeenschappelijke woonkeuken die tevens fungeert als huiskamer voor Oeffelt. Ook de was- en droogruimte en bergruimte zijn gemeenschappelijk.

We willen ook een of meerdere ruimtes inrichten als Respijt/TOP-kamer.

Daarnaast is er een werk/kantoorruimte voor de SWO en Zorgcoöperatie De Haven, een extra spreekkamer en de mogelijkheid voor een slaapwacht.

 

 

 

 

 

 

Alle woningen komen uit in de gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast hebben 10 woningen een deur naar buiten. Aansluitend op de huiskamer is er een grote algemene terrasruimte, deels overkapt. De buitenruimte zal grotendeels gemeenschappelijk zijn. De mogelijkheden voor een privé-terras, behorende bij de kamer, worden nog onderzocht.


Algemeen

Naast het woongedeelte zal er ook een gedeelte komen voor meer algemeen gebruik. We denken momenteel aan een dorpshuiskamer en een dorpskeuken/eetpunt. De Haven als ontmoetingscentrum voorziet in de behoefte aan informatie, aan contact met lotgenoten en aan hulp bij het omgaan met de beperkingen. Dit alles in een ongedwongen en informele sfeer. Iedereen is de hele dag welkom, de mantelzorger met kwetsbare partner, alleen de mantelzorger of de kinderen van de ouderen. Het maakt allemaal niets uit, zolang je maar je eigen inbreng meeneemt. Het ontmoetingscentrum geeft kwetsbaren en hun mantelzorgers een plek en een stem. Het moet een informele, huiselijke uitstraling hebben en voorzien zijn van faciliteiten voor het bereiden van een lunch en eenvoudige maaltijden. Voor de sportruimte in het pand zullen we de mogelijkheden nog nader verkennen. Het grijze deel van het pand is in gebruik door Aksent. We willen met hen samen bespreken welke voorzieningen en aanbod we delen.